Băng cản nước PVC O-150

Băng cản nước O150 – Màu vàng/ xanh

Availability: In stock